Pracovná doba: PO-PIA: 7.30 - 16.30

O nás

Spoločnosť
ENERGOPLYN spol. s r.o.

Od svojho vzniku v roku 2000 podniká v oblasti poskytovania dodávok, montáží, servisu a revízií vyhradených technických zariadení pre zákazníkov v SR, pre vybraných zákazníkov aj v zahraničí.


S ohľadom na dlhoročné skúsenosti v odbore a prax zakladajúcich členov, spoločnosť Energoplyn od svojho vzniku pracuje s jasným zameraním na dodávky, montáže a rekonštrukcie plynových kotolní, výmenníkových staníc a technologických výrobných celkov systémom na kľúč.


Samozrejmosťou je poskytovanie záručného a pozáručného servisu vlastnými zamestnancami na nami realizované diela.

Ponuka

našich služieb

ENERGOPLYN spol. s r.o.

Naším dlhodobým cieľom je kvalita dodávok a služieb, spokojnosť zákazníka, udržanie si dobrého mena a vybudovanej pozície na trhu.

Pre našich zákazníkov

zabezpečujeme služby v oblastiach:

Plynový kotol

dodávky, montáž a rekonštrukcie plynových kotolní

Výmenníkové stanice

dodávky, montáž a rekonštrukcie výmenníkových staníc

Technologické zariadenia

dodávky, montáž a rekonštrukcie technologických zariadení

Systém BoSB

dodávky a montáž systému BoSB parných kotlov pre občasný dohľad

Kotle a horáky

uvedenie do prevádzky, záručný a pozáručný servis plynových kotlov a horákov

Meracia a regulačná technika

uvedenie do prevádzky. záručný a pozáručný servis meracej a regulačnej techniky

Detekcia úniku plynu a CO

uvedenie do prevádzky. záručný a pozáručný servis detekcie úniku plynu a CO

Regulačné stanice

záručný a pozáručný servis regulačných staníc plynu

Spaľovací proces

servisné meranie emisií, nastavenie a optimalizáciu spaľovacieho procesu

Prehliadky MaR

servisné a profylaktické prehliadky MaR

Plynové zariadenia

odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení

Tlakové zariadenia

odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení

Elektrické zariadenia

odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení

Naše diela

projekty na nami realizované diela

Predaj kotlov

predaj plynových kotlov a horákov

Náhradné diely

dodávky náhradných dielov pre plynové kotle a horáky

Dodávky zariadení

dodávky zariadení pre úpravu vody

Dodávka a montáž

dodávku a montáž tepelnej izolácie čela a dverí kotlov

Pomoc a poradenstvo

technickú pomoc a poradenstvo v oblasti energetiky

Školenie na skúšky

školenia kuričov a prípravu na skúšky

Skúšky VTZ

prípravu a zabezpečenie úradných skúšok VTZ za prítomnosti OPO